środa, 27 listopad 2019 08:13

Egzamin maturalny 2020

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)

EGAZMIN MATURALNY 2020

Informacja dotycząca egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (wrzesień 2020 roku)

zobacz

HARMONOGRAM - PISEMNY EGZAMIN MATURALNY – sesja poprawkowa

zobacz

HARMONOGRAMY / KOMUNIKATY:

1.   Harmonogram etapu pisemnego egzaminu maturalnego w sesji letniej 2020 r. w ZSOiZ w Ciechanowcu  
       
2a.   Harmonogram wejść na sale egzaminacyjne - uczniowie Liceum Ogólnokształcącego  
       
2b.   Harmonogram wejść na sale egzaminacyjne - uczniowie Technikum.  
       
2c.   Harmonogram wejść na sale egzaminacyjne - uczniowie OSSP.  
       
2d.   Harmonogram wejść na sale egzaminacyjne - słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.  
       
3.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku Aktualizacja z 20 maja 2020 r.  
       
4.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalny  
       

DEKLARACJE:

1.   Załącznik 1a - Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie; (3) absolwenta technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019.    
         
2.   Załącznik 1b - Deklaracja dla: (1) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie, oraz absolwenta technikum z lat szkolnych 2015/2016 – 2018/2019, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie; (3) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie; (4) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (5) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości; (4) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.    
         
3.   Załącznik 1c - Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości    
         

 

KOMUNIKATY / INFORMACJE RÓŻNE:

1.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2020    
         
2.   INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020    
         
3.   Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/2020 oraz uprawniających do przyjmowania laureató
i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe Aktualizacja z lipca 2019 r.
   
         
4.   INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych    
         
5.   Info o opłatach - dla absolwentów którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnegonfo o opłatach    
         
6.   Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego (EM) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.    
         

 

Wytyczne CKE MEN i GIS plakat (Copy)

Czytany 4795 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 27 sierpień 2020 06:38

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • Dyrektor Szkoły
    mgr Łukasz Godlewski
    (86) 277 11 35
Top