wtorek, 24 listopad 2020 09:00

Egzamin maturalny 2021

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

EGAZMIN MATURALNY 2021

HARMONOGRAMY / KOMUNIKATY:

1.     Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku
 
 
       
2.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów
pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku
 
       
3.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021
 
       
4.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie
listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania
w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2021
 
       
5.
 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu
lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz
uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych
w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe - Komunikat z 23 lipca 2019 r.

 
       

DEKLARACJE:

1.    

Załącznik 1a Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie.

 
       
2.   Załącznik 1b Deklaracja dla: (1) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie; (3) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie; (4) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (5) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości; (6) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.  
       
3.   Załącznik 1c Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).  
       

 

KOMUNIKATY / INFORMACJE RÓŻNE:

1.   PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY - EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY  
       
2.   PRZYKŁADOWA KARTA ODPOWIEDZI DO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGOPRZYKŁADOWA KARTA ODPOWIEDZI DO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO  
         
3.   Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021  
       
4.   NFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych  
       
     

 

Wytyczne CKE MEN i GIS plakat (Copy)

Czytany 1604 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 24 listopad 2020 09:31
Więcej w tej kategorii: « Egzamin maturalny 2020

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • Dyrektor Szkoły
    mgr Łukasz Godlewski
    (86) 277 11 35
Top